C-United Europe heeft alleen Gewasbeschermings-
middelen van Natuurlijke Oorsprong (GNO's) in haar pakket

C-United Europe richt zich als Europees opererende onderneming op milieuvriendelijke gewasbescherming.

Wij zijn gevestigd in Dronten van waaruit de marketing, verkoop en Research & Development worden georganiseerd.

Tevens wordt vanuit Dronten vorm en inhoud gegeven aan het (inter)nationale distributienetwerk dat de verkoop aan de eindgebruiker verzorgt.